Licenční smlouva na užívání redakčního systému STORM CMS

mezi firmou InGenius a koncovým uživatelem

 

STORM CMS je internetový redakční systém pro aktualizaci internetových prezentací a e-shopů. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je smlouvou mezi Vámi (fyzickou či právnickou osobou) a výrobcem software produktu STORM CMS.

 

Součástí redakčního systému STORM CMS (tedy software produktu) je elektronická dokumentace (nápověda) umístěná na adrese: http://help.ingenius.cz. Obdržíte také tzv. login do systému což je přístupový kód pomocí kterého vstupujete do administrace webu odkud měníte obsahy textů a spravujete web.

 

Vstupem do administrace Vaší prezentace souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nebude Vám umožněn vstup do administrace systému. Současně tak nejste oprávněni k používání software produktu.

 

 

Licence na softwarový produkt

 

STORM CMS je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Software produkt se tedy neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

 

 

Článek 1.

Udělení licence

 

 1. Na základě této smlouvy je Vám uděleno právo užívat software produkt.
 2. Klientská část software produktu může být spuštěna, zobrazena, sdílena či jinak používána současně na různých počítačích připojených do sítě Internet.

 

 

Článek 2.

Popis dalších práv a omezení

 

 1. Omezení týkající se zpětné analýzy případné dekompilace a převodu ze strojového kódu. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu software produktu nejsou povoleny.
 2. Licence na software produkt je udělována na produkt jako celek. Jeho součásti tedy není možné oddělovat pro jiné použití
 3. Veškerá svá práva v rámci této licenční smlouvy jste oprávnění převést.
 4. Bez omezení dalších práv může vlastník software produktu (InGenius) ukončit trvání práv udělených touto smlouvou, jestliže nesplníte její podmínky.

 

 

Článek 3.

Inovace software produktu

 

 1. Vlastník software produktu (InGenius) si vyhrazuje právo na inovaci verze (upgrade) bez nutnosti ohlášení této skutečnosti uživateli.

 

 

Článek 4.

Odpovědnost za obsah

 

 1. Uživatel odpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na Internetu (tzn. I za materiály jež zasahují do práv třetích osob), který byl vytvořen prostřednictvím tohoto software produktu.

 

 

Článek 5.

Autorská práva

 

 1. Veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví týkající se software produktu (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové záznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, jež jsou součástí software produktu), doprovodné tištěné materiály, jsou majetkem vlastníka software produktu (InGenius).
 2. Všechna práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena vlastníkovi software produktu (InGenius)

 

 

Článek 6.

Záruka

 

 1. Záruka na software produkt je stanovena záruční dobou na dílo, uvedené v příslušné smlouvě o dílo.
 2. Vlastník software produktu neuznává žádné další záruky výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané včetně, ale nikoliv výhradně, ve vztahu k mlčky předpokládaným zárukám vztahujícím se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Toto se týká software produktu včetně doprovodných materiálů. V žádném případě odpovědnost vlastníka software produktu nepřevýší částku Vámi zaplacenou za vystavení licence STORM CMS, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.

 

 

Článek 7.

Licence komponent systému

 

Redakční systém STORM CMS využívá ke svému provozu různé komponenty a knihovny.

 

Komponenta                                    Licence          
Licence URL                                                                                                                     Autor
       
TinyMCE LGPL http://www.tinymce.com/wiki.php/License Free Software Foundation, Inc.
jQuery MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php jQuery Foundation
Lightbox CC http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/br/deed.en_US                        Leandro Vieira Pinho
SWFObject v2.2 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php  
jshashtable v2.1 Apache http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Tim Down
jQuery UI 1.8.6 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php AUTHORS.txt
jQuery UI 1.8.21 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php AUTHORS.txt
jQuery UI 1.8.16 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php AUTHORS.txt
jQuery JavaScript Library v1.7.2 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php John Resig
jQuery JavaScript Library v1.5.2 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php John Resig
jQuery UI Stars v3.0.1 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Marek "Orkan" Zajac
jQuery UI date picker MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Tomas Muller
jQuery SWFObject v1.1.1 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Jon Neal
SimpleModal 1.4.1  MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Eric Martin
jQuery.query WTFPL http://sam.zoy.org/wtfpl/ Blair Mitchelmore
jquery.numberformatter MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Michael Abernethy, Andrew Parry
javascript-mouse-wheel MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Brandon Aaron
Marquee jQuery Plug-in  Apache http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Giva, Inc.
jScrollPane MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Kelvin Luck
hoverIntent r6 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Brian Cherne
jQuery-Em MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Dave Cardwell
DD_roundies MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Drew Diller
Cufon 1.09i MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Simo Kinnunen
jQuery Cookie MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Klaus Hartl
Ajax Autocomplete MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Tomas Kirda
jQuery JavaScript Library v1.3.2 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php John Resig
Utopic Farm 2009 v1.0.1    http://www.utopicfarm.com Tolga Arican
       
Anthem Public Domain       
Barcode Lib CPOL http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx Brad Barnhill
GoogleSearchAPI MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php  
Mono.Security MIT+LGPL http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php  
DotNetZipLib MS-PL http://opensource.org/licenses/ms-pl/  
Newtonsoft.Json.Net35 MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php  
Npgsql LGPL, BSD http://npgsql.projects.postgresql.org/license.html The Npgsql Development Team
NVelocity Apache http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  
PdfSharp MIT http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php empira Software GmbH
Razorengine MS-PL http://razorengine.codeplex.com/license  
System.Data.SQLite BSD http://sourceforge.net/directory/license:osi-approved-open-source/bsd-license/