Licenční smlouva na užívání redakčního systému STORM CMS
mezi firmou InGenius a koncovým uživatelem
 
STORM CMS je internetový redakční systém pro aktualizaci internetových prezentací a e-shopů. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je smlouvou mezi Vámi (fyzickou či právnickou osobou) a výrobcem software produktu STORM CMS.
 
Součástí redakčního systému STORM CMS (tedy software produktu) je elektronická dokumentace (nápověda) umístěná na adrese: http://help.ingenius.cz. Obdržíte také tzv. login do systému což je přístupový kód pomocí kterého vstupujete do administrace webu odkud měníte obsahy textů a spravujete web.
 
Vstupem do administrace Vaší prezentace souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nebude Vám umožněn vstup do administrace systému. Současně tak nejste oprávněni k používání software produktu.
 
 
Licence na softwarový produkt
 
STORM CMS je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Software produkt se tedy neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.
 
 
Článek 1.
Udělení licence
 
 1. Na základě této smlouvy je Vám uděleno právo užívat software produkt.
 2. Klientská část software produktu může být spuštěna, zobrazena, sdílena či jinak používána současně na různých počítačích připojených do sítě Internet.
 
 
Článek 2.
Popis dalších práv a omezení
 
 1. Omezení týkající se zpětné analýzy případné dekompilace a převodu ze strojového kódu. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu software produktu nejsou povoleny.
 2. Licence na software produkt je udělována na produkt jako celek. Jeho součásti tedy není možné oddělovat pro jiné použití
 3. Veškerá svá práva v rámci této licenční smlouvy jste oprávnění převést.
 4. Bez omezení dalších práv může vlastník software produktu (InGenius) ukončit trvání práv udělených touto smlouvou, jestliže nesplníte její podmínky.
 
 
Článek 3.
Inovace software produktu
 
 1. Vlastník software produktu (InGenius) si vyhrazuje právo na inovaci verze (upgrade) bez nutnosti ohlášení této skutečnosti uživateli.
 
 
Článek 4.
Odpovědnost za obsah
 
 1. Uživatel odpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na Internetu (tzn. I za materiály jež zasahují do práv třetích osob), který byl vytvořen prostřednictvím tohoto software produktu.
 
 
Článek 5.
Autorská práva
 
 1. Veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví týkající se software produktu (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové záznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, jež jsou součástí software produktu), doprovodné tištěné materiály, jsou majetkem vlastníka software produktu (InGenius).
 2. Všechna práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena vlastníkovi software produktu (InGenius)
 
 
Článek 6.
Záruka
 
 1. Záruka na software produkt je stanovena záruční dobou na dílo, uvedené v příslušné smlouvě o dílo.
 2. Vlastník software produktu neuznává žádné další záruky výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané včetně, ale nikoliv výhradně, ve vztahu k mlčky předpokládaným zárukám vztahujícím se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Toto se týká software produktu včetně doprovodných materiálů. V žádném případě odpovědnost vlastníka software produktu nepřevýší částku Vámi zaplacenou za vystavení licence STORM CMS, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.
 
 
Článek 7.
Licence komponent systému
 
Redakční systém STORM CMS využívá ke svému provozu různé komponenty a knihovny.
 
Komponenta                                   
Licence          
Licence URL                                                                                                                    
Autor
 
 
 
 
TinyMCE
LGPL
http://www.tinymce.com/wiki.php/License
Free Software Foundation, Inc.
jQuery
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
jQuery Foundation
Lightbox
CC
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/br/deed.en_US                       
Leandro Vieira Pinho
SWFObject v2.2
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 
jshashtable v2.1
Apache
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Tim Down
jQuery UI 1.8.6
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
AUTHORS.txt
jQuery UI 1.8.21
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
AUTHORS.txt
jQuery UI 1.8.16
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
AUTHORS.txt
jQuery JavaScript Library v1.7.2
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
John Resig
jQuery JavaScript Library v1.5.2
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
John Resig
jQuery UI Stars v3.0.1
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Marek "Orkan" Zajac
jQuery UI date picker
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Tomas Muller
jQuery SWFObject v1.1.1
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Jon Neal
SimpleModal 1.4.1 
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Eric Martin
jQuery.query
WTFPL
http://sam.zoy.org/wtfpl/
Blair Mitchelmore
jquery.numberformatter
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Michael Abernethy, Andrew Parry
javascript-mouse-wheel
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Brandon Aaron
Marquee jQuery Plug-in 
Apache
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Giva, Inc.
jScrollPane
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Kelvin Luck
hoverIntent r6
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Brian Cherne
jQuery-Em
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Dave Cardwell
DD_roundies
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Drew Diller
Cufon 1.09i
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Simo Kinnunen
jQuery Cookie
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Klaus Hartl
Ajax Autocomplete
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
Tomas Kirda
jQuery JavaScript Library v1.3.2
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
John Resig
Utopic Farm 2009 v1.0.1 
 
http://www.utopicfarm.com
Tolga Arican
 
 
 
 
Anthem
Public Domain   
 
 
Barcode Lib
CPOL
http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx
Brad Barnhill
GoogleSearchAPI
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 
Mono.Security
MIT+LGPL
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 
DotNetZipLib
MS-PL
http://opensource.org/licenses/ms-pl/
 
Newtonsoft.Json.Net35
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 
Npgsql
LGPL, BSD
http://npgsql.projects.postgresql.org/license.html
The Npgsql Development Team
NVelocity
Apache
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 
PdfSharp
MIT
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
empira Software GmbH
Razorengine
MS-PL
http://razorengine.codeplex.com/license
 
System.Data.SQLite
BSD
http://sourceforge.net/directory/license:osi-approved-open-source/bsd-license/