Používá se pro správu webového obsahu bez nutnosti znalosti jazyka HTML či CSS. Obecně by měl obsahovat funkce například na tvorbu a editaci textu, správu komentářů, správu fotogalerií, statistiku návštěv apod..

 

Redakční systémy se dají rozdělit na již hotové „kompaktní systémy“ (PHPRS, Drupal, Jomla, Wordpress, …) a na systémy „na míru“ (například náš systém Storm CMS). Hlavní rozdíl nalezneme hlavně v použitelnosti a flexibilitě systémů.

 

Kompaktní systémy bývají většinou k použití zdarma, ale jejich modifikace je vcelku nemožná – pro Vás to znamená systém používat pouze tak jak ho jeho vývojáři postavili, případné změny a úpravy nejsou vždy možné což rozvíjející se web dříve nebo později začne limitovat. Většinou se setkáte i s jistou designovou podobou těchto redakčních systémů, to souvisí s používáním grafických šablon speciálně kódovaných pro tyto systémy. Z praxe se tyto systémy velice často používají pro správu webů neziskových a zájmových organizací, blogů, skupin, a podobných projektů nevyžadujících osobní přístup a úpravy systému. Pro tyto potřeby bych je bez obav doporučil…

 

Systémy „na míru“ jsou komerčními prostředky postavenými přesně dle požadavků zákazníka. Disponují základními funkcemi (moduly), stejně jako kompaktní systémy, ale jejich použití je cílené (nepotřebné moduly jsou ze systému vyřazeny). U těchto systémů je výhodou naprostá volnost a kreativita ve funkčnosti a podobě webu. Hlavně z tohoto důvodu se používají k realizaci firemních prezentací či webů se speciálními funkcemi.

 

Co se týká provozu systému na serverech poskytovatele hostingu je rozhodně jednodušší systém kompaktní – při tvorbě se používají pouze základní skriptovací jazyky a databáze, proto se dá nainstalovat na většinu freewebhostingů a levných hostingových tarifů. Pro systém na míru  je lepší (někdy i nutné) mít i hosting na míru. Systém využívá rozsáhlejších databází a pro speciální funkce musí být použito širší vybavení serveru. Proto většina firem vlastnící CMS systém zároveň provozuje i webhosting uzpůsobený tomuto systému. Případné řešení úprav či oprav je poté mnohem jednodušší a rychlejší.

 

Pokud tedy hledáte redakční systém pro nenáročnou prezentaci Vašeho hokejového týmu mohu Vám doporučit některý z kompaktních redakčních systémů. Pokud však hledáte účinný reklamní nástroj pro propagaci své firmy či pro úspěšný internetový obchod, zvolte stoprocentně redakční systém na míru (nejlépe od společnosti, která tento systém vlastní).