Nedodržení tohoto zákona vede k finanční pokutě, nebo k zakázání činnosti prezentace / e-shopu. 

 

Uvádění níže vypsaných informací vstoupilo v platnost novelou zákona č.344/2007 Sb. z března roku 2008, která ukládá povinnost uvádět kompletní údaje o firmě na firemních webových stránkách.

 

 

Výpis povinných informací o provozovateli firemní webové stránky

 

1) Údaje o firmě

2) Název firmy či jméno živnostníka

3) Sídlo firmy či místo podnikání

4) Identifikační číslo (IČO)

5) Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky nebo údaje o zápisu do jiné evidence (například údaje o zápisu do registru živnostenského podnikání)

6) Údaje o výši základního kapitálu v případě, že byl splacen

 

 

 

Výpis povinných informací o provozovateli internetového obchodu

 

1) Kompletní identifikace provozovatele e-shopu (název, adresa, IČ, údaj o zápisu do OR)

2) Název a obecná charakteristika zboží

3) Finální nabídková cena zboží (včetně všech poplatků a daní)

4) Možné druhy platby za zboží a bližší informace o jejich okolnostech

5) Možné způsoby dodání zboží (resp. plnění služby)

6) Výpočet nákladů na dodání, resp. ceny doručení zboží

7) Lhůty platnosti uvedené ceny za zboží

8) Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy

9) Podmínky a délka platnosti záruky, eventuálně služeb po prodeji zboží

 

 

Informovat zákazníky o provozovateli e-shopu nevyžaduje pouze zákon, vyžaduje to i každý zákazník e-shopu, který s informacemi o prodávajícím získává větší důvěru pro nákup.

 

 

Výše uvedené informace nemusí být přímo na první stránce Vaší firemní webové prezentace či Vašeho e-shopu, stačí je vhodně umístit do sekce jako je například: O nás, Kontakt, Obchodní podmínky, nebo Informace… Přesné údaje naleznete v novele občanského zákoníku 367/2000 (Zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů).

 

 

Na závěr by se dalo říci, že je toto rozhodnutí přínosné především pro zákazníka, který se tak může lépe bránit podvodným či neseriózním provozovatelům a společnostem. Nezapomínejme, že čím více ví zákazník o prodejci / nabízejícím, o to větší důvěru v něj získá a uskuteční nákup či poptávku.

 

 

Zkontrolujte a doplňte si tedy co nejdříve údaje na Vašich firemních prezentacích a e-shopech a vyhněte se tak nepříjemným problémům, které by s kontrolou mohli nastat...

 

 

odkazy:

 

Novely obchodního zákoníku a změny pro podnikatele

s tím související (novela č. 344/2007 Sb.) - epravo.cz

 

Novela občanského zákoníku 367/2000

(Zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon

č. 40/1964 Sb.) - sagit.cz