V první řadě si musíme říci, že software (jakýkoli program či aplikace) není chápána jako zboží a nelze na něj uplatnit stejné záruční podmínky (Obchodní zákoník). Důvod je jednoduchý – klasické zboží má v podmínkách o provozu daného zboží jasně koncipováno co je a není povolené užívání výrobku a tím má jasně stanovené hranice, kdy se jedná o oprávněnou či neoprávněnou reklamaci. Na software bohužel nejde tento způsob aplikovat jelikož každý má doma jinak výkonný počítač, používá různé programy a nastavení. Sestavení takových podmínek provozu pro širokou veřejnost není reálné, proto nelze uplatnit klasické záruční podmínky. Často bývá k software dodávána informace o doporučené konfiguraci počítače, ale ani ta samozřejmě není závazná. Tento problém se většinou řeší ve smlouvě o zpracování software (o zárukách u smlouvy o dílo se mluví v §560 a následujících paragrafech Obchodního zákoníku).

Druhou důležitou věcí, kterou je potřeba si uvědomit, že software ve většině případů není prodáván jako celek, ale platí se pouze licence za jeho používání. I zde jednoduchý příklad: pokud si zakoupíte kancelářskou sadu Microsoft Office, zakupujete pouze licenci na její používání. Zdrojové soubory aplikace Vám společnost Microsoft samozřejmě neposkytne. Stejné je to i s operačními systémy a většinou používaných programů. Jiné je to pouze se software, který je vyvíjen přímo na míru zákazníkovi (vlastník zdrojových kódů). Zde se vlastnictí upravuje speciální smlouvou, ve které je stanoveno jak a za jakých podmínek se uplatňuje záruka a její plnění (smlouva o zpracování software).

Z těchto výše uvedených informací je Vám nyní jasné, že pokud budete chtít uplatnit záruku na software komerční (Microsoft, Adobe, …) nemáte veliké šance toho docílit. Jistou možnost nabízí software na míru zákazníka a to sepsáním smlouvy o realizaci, servisu a provozu software.

Lze tedy říci, že pokud chcete úspěšně využít právo záruky na software, měla by být zapsána ve smlouvě o zpracování díla. Pokud by tomu tak nebylo záruka jakoby neexistovala…

---

Nyní přistoupíme k životnosti a funkčnosti software. Tak jako každá věc či živočich na Zemi má i software svou životnost. Délka životnosti je závislá na množství různých aspektů, které mohou nastat při provozování software. Největším oříškem je konfigurace uživatelova počítače. Když se zaměříme pouze na on-line software, tedy na internetové stránky, e-shopy a jiné aplikace, můžeme říci že největším rizikem jsou různé verze prohlížečů (software, pomocí kterého si prohlížíte internet) a různá podpora dalších technologií potřebných k provozu vyspělé internetové prezentace. Jednoduše lze říci, že internetová prezentace má svou omezenou životnost a pro optimální provoz a zobrazení je nutné ji po několika letech přepracovat dle aktuálních standardů a pravidel. Níže popíši pár příkladů, které se objevují při stárnutí prezentace.

(1) Nejčastějším problémem se kterým se můžeme setkat je různé zobrazení stejné stránky v různých verzích prohlížečů. To je dáno způsobem, který používá stránka pro překlad HTML a CSS kódu. Tyto problémy jsou veřejně známou věcí a jdou za určitých okolností eliminovat. Nejčastěji k těmto problémům dochází při přechodu na nové verze prohlížeče a nové standardy programovacích jazyků.

(2) Dalším, již složitějším problémem, může být například přehrávání videa či jiných multimédií ve stránce. Tato situace už přináší další rizika nesprávné funkčnosti přehrávače jako je například špatný plugin pro přehrání videa či špatná verze Flash Playeru. Omezení funkčnosti přehrávače může způsobit také starý, či prohlížečem netolerovaný, zápis programovacího jazyka.

(3) Součástí stránek, která je také ohrožena generační obměnou, je samozřejmě i databáze. Bez databáze by Vaše stránka byla pouze vizitkou bez jakékoli funkčnosti. Databázový software a jazyky jsou samozřejmě stále vylepšovány. Vývojáři se snaží dosáhnout co největší efektivity práce, rychlosti a minimální náročnosti na operační paměť serveru. Když se jim podaří dosáhnout některého z cílů vydají software k veřejnému používání (tzv. update). V zájmu maximální funkčnosti Vašich stránek je provést tento upgrade. Upgrade se doporučuje proto, že v momentě vydání nové verze databáze automaticky zaniká podpora vývojářů pro použití starší verze a řešení případných problémů je nákladné a mnohdy i nereálné.

Jaký je tedy závěr? Internetovou prezentaci bychom mohli přirovnat například k automobilu, nebo lépe k počítači. Pokud Váš počítač necháte bez údržby několik let, nebude podávat takové výkony jako počítač nový či počítač o který se někdo stará a upravuje. Na nový počítač seženete rychleji a mnohdy levněji náhradní díly a máte jistotu, že Vám v opravně s řešením problémů pomohou – to nebývá u starého počítače pravidlem, jelikož pracuje pomocí technologií, které se již nepoužívají… Pokud tedy chcete internetovou prezentaci či software, který bude podávat 100% výkon, nemine Vás jeho pravidelná údržba a vylepšování.

 

 

odkazy:

 

Článek o zárukách na software - Živě.cz